TIETOSUOJA/EVÄSTEET

TIETOSUOJA/EVÄSTEET

TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Sevenbeach
Y-tunnus: 2809868-7
Osoite: Juneksenkatu 23
Postinumero: 95410
Postitoimipaikka: TORNIO
Puhelinnumero: 0400-777387
Sähköpostiosoite: marko@sevenbeach.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä tietoja käytetään:
Turnausten ilmoittautumiseen ja turnauksista tiedottamiseen ja niistä markkinointiin. Pelaajaluettelointi on myös mahdollista.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Seuran nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä muuta tarvittavaa tietoa joukkueesta ja mahdollisesti pelaajista.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan turnauksissa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Tiedot kerätään verkkolomakkeilla –henkilöltä itseltään. Tietoja säilytetään Google Workspace:n taulukoissa Euroopassa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, poikkeuksena turnausten järjestävä organisaatio.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Ladataan…